Book Launch Dinner Texas 2023

Gala Dinner MX 2022

Sexta Noche de Reflexión
hosteada por RHHR

Quinta Noche de Reflexión
hosteada por SPIRA

Cuarta Noche de Reflexión
hosteada por BOSCH

Tercera Noche de Reflexión
hosteada por RHHR

Segunda Noche de Reflexión
hosteada por Atalait

Noches de Reflexión hosteado
por Adizes Institute

Gala Dinner MX 2021